1 1

The Hong Kong Federation of Youth Groups

B201001:【營「宵」有道】

B201001:【營「宵」有道】

HK$100.00
HK$100.00 HK$100.00
特價中 賣晒喇!
營「宵」有道旨在讓年輕人透過經營年宵攤位學習營商之道,獲得寶貴的創業實戰經驗。
// 出版日期: 2010年7月
// pages: 141

// size: 210 x 140 mm
// weight: 200 g


查看完整描述