E201702:【智在醫理──醫療助理通識課】
E201702:【智在醫理──醫療助理通識課】

E201702:【智在醫理──醫療助理通識課】

Regular price
$100.00
Sale price
$100.00

涵蓋四大醫護行業範疇,為投身醫護界作出準備。 

|物理治療助理|診所助理|職業治療助理|中醫助理|


// pages: 135
// size: 210 x 140 mm