1 3

The Hong Kong Federation of Youth Groups

C201701:【重新出發II】

C201701:【重新出發II】

HK$80.00
HK$80.00 HK$80.00
特價中 賣晒喇!

八個青年真實故事 
了解曾誤入歧途的青少年,如何在人生路上重新出發。

// 出版日期:2017年7月
// 頁數: 99
// 尺寸: 210 x 140 mm
// 重量: 175 g
查看完整描述